training2Jednym z kluczowych elementów systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego jest człowiek – użytkownik obiektu. Od jego świadomości, wiedzy i umiejętności zależeć może życie i zdrowie innych osób, a także bezpieczeństwo mienia i środowiska nas otaczającego.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest podstawowym elementem dającym możliwość zapoznania pracowników z zagrożeniami, sposobami ich minimalizowania oraz sposobami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Nasza doświadczona kadra oferuje możliwość przeprowadzenia szkoleń podstawowych i okresowych Państwa, jak i Waszych pracowników każdego szczebla.