Fire-Protection-A-Business-Guide-Photo-by-avongovInstalacje i urządzenia przeciwpożarowe mają istotny wpływ na bezpieczeństwo obiektów i ich użytkowników. W zależności od rodzaju i wielkości budynku stosowanie niektórych zabezpieczeń jest obligatoryjnie wymagane przepisami przeciwpożarowymi lub może być dobrowolne.
Nasza firma oferuje Państwu możliwość zabezpieczenia obiektów w dowolne obecnie stosowane urządzenia i instalacje przeciwpożarowe. Projektujemy i wykonujemy następujące instalacje:

  • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
  • oświetlenie awaryjne,
  • systemy sygnalizacji pożarowej (SSP),
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO),
  • grawitacyjne systemy oddymiania dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń,
  • mechaniczne systemy zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych,
  • urządzenia tryskaczowe i zraszaczowe,
  • instalacje wodociągowe z hydrantami wewnętrznymi 25, 33 i 52 oraz zaworami hydrantowymi 52.

Dokumentacja projektowa instalacji przeciwpożarowych wykonywana jest przez osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz każdorazowo podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.