Data-AnalysisNiejednokrotnie właściciele i zarządcy obiektów zadają sobie pytanie czy ich budynki spełniają podstawowe wymagania bezpieczeństwa.
W przypadku wątpliwości warto skorzystać z opinii osób profesjonalnie zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nasza firma opracuje dla Państwa:

  • analizę stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu,
  • instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,
  • ocenę zagrożenia wybuchem,
  • scenariusz pożarowy,

oraz inne opracowania w zależności od potrzeb.