photo_12307_20100210Projektowanie obiektu jest podstawowym elementem mającym wpływ na zapewnienie w nim właściwych warunków bezpieczeństwa. Błędy w tym etapie inwestycji mogę skutkować licznymi problemami w dalszym procesie inwestycyjnym, włącznie z niedopuszczeniam obiektu do użytkowania. Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc począwszy od koncepcji projektowych po dokumentację wykonawczą, zarówno budowlano – architektoniczną jak i instalacyjną. Zadbamy o prawidłową zawartość projektu oraz zgodność z wymaganiemi ochrony przeciwpożarowej.

Oferujemy także projektowanie instalacji i urządzeń przeciwpożarowych. Wykonanie każdej tego typu instalacji wymaga sporządzenia stosownej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jest to wymagane w celu dobrania odpowiednich rozwiązań w stosunku do obiektu i występujących w nim zagrożeń.

Oferujemy Państwu wykonanie projektów instalacji przeciwpożarowych takich jak:

  • systemy sygnalizacji pożarowej,
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
  • systemy oddymiania i zabezpieczenia przed zadymieniem (grawitacyjne i mechaniczne),
  • urządzenia tryskaczowe,
  • instalacje elektryczne – oświetlenia awaryjnego i przeciwpożarowych wyłączników prądu.