zabezpieczenieZapewnienie właściwych parametrów odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku ma kluczowe znaczenie w przypadku wystąpienia pożaru w obiekcie. Właściwie dobrane i wykonane zabezpieczenia umożliwią bezpieczne opuszczenie obiektu oraz zminimalizują straty spowodowane przez szalejący żywioł.
Nasza firma zajmuje się również wykonaniem różnego rodzaju biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, takich jak:

  • oddzielenia przeciwpożarowe,
  • montaż stolarki przeciwpożarowej drzwiowej i okiennej,
  • ogniochronne zabezpieczenie konstrukcji stalowych przy użyciu farb pęczniejących oraz obudowy ogniochronnej,
  • ogniochronne zabezpieczenie konstrukcji drewnianych,
  • zabezpieczenie przewodów wentylacyjnych,
  • ogniochronne zabezpieczenie przejść instalacyjnych.

Zabezpieczenia wykonywane są zgodnie z zaleceniami producentów, w sposób zapewniający spełnienie swojej roli w przypadku wystąpienia pożaru.