Two-Construction-Workers-Reviewing-300x193Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej budynków są niezwykle rozbudowane i stosunkowo zawiłe. Niejednokrotnie korzystne jest zlecenie wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej osobie posiadającej ugruntowaną wiedzę w tym temacie. Nasza firma oferuje usługi rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych obejmujące:

  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w firmach i instytucjach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów, oferujemy pomoc od samego początku procesu związanego z powstaniem budynku. Na Państwa życzenie zajmiemy się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej w sposób gwarantujący wykonanie obiektu zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i normami. Oferujemy:

  • weryfikację dokumentacji projektowej na etapie występowania o udzielenie pozwolenia na budowę,
  • nadzór inwestycyjny w trakcie całego procesu wznoszenia budynku,
  • przygotowaniem inwestycji do odbioru przed przystąpieniem do eksploatacji.