Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu wynikającemu z dynamicznego rozwoju placówek świadczących usługi związane z opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym, nasza firma przygotowała dla Państwa szereg usług mających na celu zapewnienie właściwego  zabezpieczenia tego typu obiektów.

Inwestorom zamierzającym otworzyć  przedszkole, żłobek, klub dziecięcy lub punkt przedszkolny oferujemy:

– przeprowadzenie sprawdzenia budynku pod kątem zgodności z wymaganiami przepisów,

– opracowanie ekspertyz mających na celu uzyskanie odstępstw od przepisów z zakresu bezpieczeństwa ppoż. w przypadku obiektów nie w pełni spełniających wymagania,

– opracowanie projektów branżowych instalacji przeciwpożarowych wymaganych w obiektach,

– przygotowanie obiektów pod kątem uzyskania pozytywnej opinii komendanta miejskiego/powiatowego PSP, wymaganej do zarejestrowania placówki.

W dotychczasowym dorobku mamy kilkadziesiąt obiektów przedszkolnych i żłobkowych, które z powodzeniem przeszły proces weryfikacji, uzyskały wpisy rejestracyjne  i rozpoczęły działalność oświatową. Najlepszym dowodem zaufania jakim darzą nas nasi klienci jest to, iż otwierając kolejną placówką, bez wahania, ponownie korzystają z naszych usług.