cfdOferujemy wykonanie symulacji pożarowych opartych na numerycznej mechanice płynów CFD. Programy oparte na tej metodzie umożliwiają wykonanie symulacji pożaru i dokonania oceny skuteczności działania systemów zapobiegających zadymieniu. Symulacje wykonujemy w oparciu o najnowsze standardy wiedzy technicznej. Prawidłowe wykonanie symulacji jest metodą weryfikacji projektów wentylacji pod względem zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji. Oferujemy wykonanie m.in. symulacji:

  • instalacji oddymiających garaży zamkniętych (kanałowych i strumieniowych),
  • instalacji oddymiających obiektów produkcyjno – magazynowych,
  • instalacji oddymiających wielkokubaturowych obiektów użyteczności publicznej,
  • instalacji oddymiających w pasażach,
  • instalacji oddymiających tuneli.

Symulacje CFD mogą być również pomocne przy optymalizacji projektowanych systemów oddymiania.

Programy CFD wykorzystujemy również do oceny wpływu pożaru na konstrukcje budowlane i oceny odporności ogniowej.