Zmiana ustawrecyclingy o odpadach z dnia 20 lipca 2018 r. wprowadziła nowe obowiązki dla podmiotów zbierających i przetwarzających odpady. Jednym z nich jest konieczność opracowania i uzgodnienia operatu przeciwpożarowego. Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów i ich przetwarzanie oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów (dotyczące palnych odpadów), wymaga określenia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla prowadzonej działalności związanej z odpadami, opisanych w operacie przeciwpożarowym, a następnie uzgodnienia operatu z właściwym miejscowo komendantem PSP. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie przez ograny PSP kontroli, mającej na celu ocenę zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej i operatem przeciwpożarowym instalacji i przestrzeni związanych z gospodarką odpadami.


Oferujmy Państwu opracowanie operatu przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje – rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz reprezentowanie przed organami PSP w trakcie uzgadniania operatu.

Zajmujemy się zarówno małymi projektami jak i dużymi, wymagającymi znacznego zaangażowania.